This website uses cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies on your device as described in our Chính Sách Cookie.
ĐẶT PHÒNG
+34 656355144
ĐẶT PHÒNG
 • P2-241_Fotografi¦üa_baja-27
 • P2-241_Fotografi¦üa_baja-25
 • P2-241_Fotografi¦üa_baja-24
 • P2-241_Fotografi¦üa_baja-19
 • P2-241_Fotografi¦üa_baja-1
 • P2-241_Fotografi¦üa_baja-28
 • P2-241_Fotografi¦üa_baja-10
 • P2-241_Fotografi¦üa_baja-8
 • P2-241_Fotografi¦üa_baja-6
 • P2-241_Fotografi¦üa_baja-26
 • P2-241_Fotografi¦üa_baja-30
 • P2-241_Fotografi¦üa_baja-36
 • P2-241_Fotografi¦üa_baja-32

ĐẶT PHÒNG

ĐẶT PHÒNG

Finca O Bizarro

Cung cấp thịt nướng và sân thượng, Finca O Bizarro nằm ở Trabada ở vùng Galicia, 15 km từ Ribadeo. Có một phòng trò chơi trên trang web và khách có thể thưởng thức thanh trên trang web. Foz là 16 km. WiFi miễn phí được cung cấp toàn bộ khách sạn. Các phòng nghỉ có TV. Bạn có thể tham gia vào các hoạt động khác nhau, chẳng hạn như câu cá và đi bộ đường dài. Viveiro là 42 km từ Finca O Bizarro.
Close